PAHAYAG NG ANG PAHAYAGANG PLARIDEL UKOL SA PANANAKOT SA MGA PUBLIKASYONG PANGMAG-AARALTUMITINDIG ang ANG PAHAYAGANG PLARIDEL (APP) upang ipakita ang suporta nito sa Tinig ng Plaridel (TNP), opisyal na publikasyon ng University of the Philippines (UP) College of Mass Communication; Scientia, opisyal na publikasyon ng UP College of Science; Sinag, opisyal na publikasyon ng College of Social Science and Philosophy; Philippine Collegian, ang opisyal na pahayagang pangkampus ng UP Diliman, at sa lahat ng pahayagang patuloy na tinatakot at pinagbabantaan upang tuldukan ang aktibong pagsisiwalat at pagkondena nito sa administrasyong Duterte. Tangkain mang busalan nang paulit-ulit, buong-lakas na pipiglas ang mga pahayagan upang palakasin ang boses ng masa at ihatid ang katotohanan sa sambayanang Pilipino. Hindi magpapatinag ang mga mamamahayag.

Kasabay ng panre-red-tag sa iba’t ibang pamantasan at institusyon, patuloy pa rin ang rehimeng Duterte sa pang-aatake sa midya. Kahapon, Marso 1, nakatanggap ng death threats ang mga publikasyong nabanggit sa itaas, mula sa mga pinagsususpetsahang state-sponsored troll account na may pangalang Marcos Dimaculangan at Dalton Galvez. Sa mga mensaheng ipinadala, binansagang terorista ang mga propesor ng UP at ang Punong Patnugot ng TNP. Kalakip din ng mensaheng ipinadala sa TNP ang kopya ng kanilang logo at retrato ng mga miyembro nito. 

Nananawagan ang APP sa iba pang pahayagan na magpakita ng pagtindig at pakikiisa sa pagkondena sa patuloy na panre-red-tag ng rehimeng Duterte at pang-aatake nito sa malayang pamamahayag. Ngayong pinupuntirya ang mga mamamahayag dahil sa pagsisiwalat ng katotohanan — na salungat sa nais na naratibo ng pamahalaan — ipakita natin ang buong-puwersang paninindigan ng mga pahayagan para sa pagtataguyod ng malayang pamamahayag. Iparating natin pabalik ang mensaheng hindi natin ipagkikibit-balikat ang tahasang panlalapastangan at panunupil sa karapatan ng mga kapwa natin Pilipino. Mananatili tayong kritikal at kaisa sa pagpapataas ng kamalayan ng masa. Magkakasandig tayong pipiglas para sa katotohanan.

Mahirap magbingi-bingihan sa katotohanan. Mahirap magsulat ngunit kinakailangan. 

#DefendTheCampusPress

#DefendPressFreedom

#NoToRedtagging

BASAHIN ANG PAHAYAG NG COLLEGE EDITORS GUILD OF THE PHILIPPINES UKOL SA PAG-ATAKENG ITO: https://www.facebook.com/CEGPNationalOffice/posts/10157520946230458