[SPOOF] Sa halimuyak ng La Salle na nananapak, tunay kayang mapapa-Memories bring bacc?

Likha ni Bh1e bHi3 M4rup0k “Susubo pero hindi susuka,” este, “Susuka pero hindi susuko.” ‘Yan ang naging motto ko nang tumapak sa De Luhzohl. Paano ba naman, apaka business-minded netong…

Continue Reading[SPOOF] Sa halimuyak ng La Salle na nananapak, tunay kayang mapapa-Memories bring bacc?

Kapangyarihan ng Kababaihan bago ang Kolonisasyon: Paghahanap ng saysay sa kasaysayan

Mula sa PUP-Bukluran sa Sikolohiyang Pilipino Isang masalimuot na proseso ang paghahanap sa iyong kinalalagyan sa mundo—maraming bagay ang walang kasiguraduhan, at iba’t iba ang ating karanasan dulot ng pagkakaiba…

Continue ReadingKapangyarihan ng Kababaihan bago ang Kolonisasyon: Paghahanap ng saysay sa kasaysayan