#BrotherInfluencer: Sinag na nagmumula sa abitong itim at kuwelyong puti

#BrotherInfluencer: Sinag na nagmumula sa abitong itim at kuwelyong puti

Nananahan sa kaibuturan ng mga puso ng tao ang munting layong dahilan ng pag-iral—binigyang-impluwensiya nito ang mga sariling desisyon pati ang pagbibigay ng inspirasyon sa iba. Isa ang mga Lasalle Brother sa mga natatanging imaheng nagsusulong nito.  Gamit ang pagtuturo, hangarin nilang tumatak sa puso’t isipan ng mga estudyante ang kabutihang asal alinsunod sa itinuro […]
Yearnfest: Mga liham ng pag-ibig para sa mga pusong nananabik 

Yearnfest: Mga liham ng pag-ibig para sa mga pusong nananabik 

May pananabik na kaakibat ang paninigarilyo. Sinisindihan ang yosi upang makalanghap ng usok na naiiba sa hanging nilalanghap ng mundo. Sa pagpasok ng usok sa baga, tila napupunta ang kamalayan sa ibang dimensyon. Hihipakin hanggang sa maging abo ang minsang buo sa gitna ng mga daliri. Sa munting sinehang nagtatago sa maingay na lungsod ng […]
Rewind: Mga pelikulang kumakawala sa tanikala ng pandemya

Rewind: Mga pelikulang kumakawala sa tanikala ng pandemya

Magkakapit-bisig na tinatalunton ng mga ordinaryong Pilipino ang hamon ng pandemya. Sumisibol ang pag-asa sa bawat kuwento ng mga taong nagtutulungan. Kaakibat ng nakahahawang sakit ang pasan-pasang bigat na walang kasiguraduhan. Sa kabila nito, itinawid ng sining ang mga hindi nila mamutawing panalangin. Idinaos noong Enero 10 ang Rewind bilang panimula sa 8th Sorok Short […]
Pagkakapantay-pantay na sambit ng wikang nag-uugnay

Pagkakapantay-pantay na sambit ng wikang nag-uugnay

Bumubuo. Nakapag-iisa. Ganito mailalarawan ang wikang Filipino sa gitna ng progresibong paglaganap nito sa kasalukuyang panahon. Maituturing ito bilang simbolo ng malayang nasyon at instrumento para sa epektibo’t makabuluhang komunikasyon. Siyang bigkas, siyang baybay—dahilan upang mas madaling aralin at unawain, maging ng mga banyaga. Sa bawat pagbuka ng bibig, lalabas ang mga salita’t tinig na […]
Delikado: Digmaan sa loob ng paraiso

Delikado: Digmaan sa loob ng paraiso

Higanteng mga puno. Nagtitingkarang kulay bughaw na anyong tubig. Paraiso man sa unang tingin, may ikinukubling dungis ang Palawan. Sa lilim ng kagubatan maririnig ang ingay ng lagari. Masasaksihan ang paglagapak ng matayog na mga puno sa sabwatan ng malalaking korporasyon at politiko ng isla. Sa likod ng nakabibighaning ganda, hindi pa rin natitigil ang […]