Opisyal na Pahayagang Pangkampus

ng Pamantasang De La Salle – Manila sa Wikang Filipino

Itinatag ang Ang Pahayagang Plaridel (APP) noong 1984 sa pangunguna ni Dr. Efren Abueg, six-time Palanca awardee at dating Philippine Studies Department Chair. Sa pagsisimula ng Pahayagan, isa sa pundasyon nito ang layuning mamulat ang pamayanang Lasalyano ukol sa paniniil ng administrasyong Marcos. Mula noon hanggang ngayon, nakaangkla ang APP sa layuning maghatid ng balita at magmulat, hindi lamang para sa mga Lasalyano kundi para sa masang Pilipino.

Sa ika-36 na taon nito, nananatili itong kritikal at kaisa sa pagpiglas para sa katotohanan.


Ang Dakilang Layunin ng APP

Ang Ang Pahayagang Plaridel ay naglalayong itaas ang antas ng kamalayan ng mga Lasalyano sa pamamagitan ng pagtalakay ng mga usaping pangkampus at panlipunan. Naniniwala itong may konsensya at mapanuring pag-iisip ang mga Lasalyano, kailangan lamang na mailantad sa kanila ang katotohanan. Inaasahan ng Plaridel na makatutulong ito sa unti-unting pagpapalaya sa kaisipan ng mga mag-aaral tungo sa kanilang pagiging mapagmalasakit na mamamayan. Sa pamamagitan ng paggamit ng sariling wika, nananalig ang Plaridel na maikintal sa puso at isipan ng mga Lasalyano ang tunay na diwa ng pagiging Pilipino.


Lupong Patnugutan

Kyla Benicka C. Feliciano
Punong Patnugot

Kayla Angelique O. Rodriguez
Patnugot ng Balita

Ma. Roselle B. Alzaga
Patnugot ng Buhay at Kultura

Marco Jameson D. Pangilinan
Patnugot ng Impormasyong Panteknolohiya

Raven P. Gutierrez
Pangalawang Patnugot

Christian Philip A. Mateo
Patnugot ng Isports

Angela D.C. De Castro
Patnugot ng Retrato

Mary Joy J. Javier
Tagapamahala ng Opisina at Sirkyulasyon

Athena Nicole C. Cardenas
Tagapamahalang Patnugot

Izel Praise A. Fernandez
Patnugot ng Bayan

Rona Hannah D. Amparo
Patnugot ng Sining