Ngarag

Pagod na ako. Hindi dahil nag-ehersisyo ako kaninang umaga kundi dahil nagklase ako nang halos walong oras online. Zoom fatigue o burnout, ano man ang nais ninyong itawag dito, nakapanlulumong…

Continue ReadingNgarag