Kahandaan ng mga Lasalyano sa pagpasok sa trabaho, nilinang sa CLArong Career


INIHANDOG ng FAST2019 ang kanilang pinakamalaking proyektong CLAim It! Series: CLArong Career, na naglalayong makapagbahagi ng kaalaman sa proseso ng paghahanap ng trabaho, pagbuo ng portfolio, at mga paraan upang mapadali ito. Nakapaloob sa proyektong ito ang dalawang araw na pagsasagawa ng mga aktibidad noong Mayo 7 at Mayo 14.  

Paghahanda para sa hinaharap

Ibinahagi ni Ysabel Dinsay, Chairperson for Linkages ng FAST2019, ang rason sa paglulunsad ng proyektong ito. “As 2nd-year students, we’re preparing for internships and OJT’s. This is the time to really start thinking about career paths and expanding our network,” aniya. 

Ipinaliwanag rin ni Dinsay ang proseso ng pagpili ng dalawang paksang tinalakay sa kanilang proyekto. Pagbabahagi niya, nilalayon ng LinkedIn101 Workshop na malinang ang mga Lasalyano sa paggamit ng LinkedIn, isang platapormang online na naglalaman ng pinakamalaking talaan ng mga kompanya at propesyonal mula sa iba’t ibang larangan at kaangkupan. 

Isinagawa naman ang resume-writing workshop upang mahasa ang abilidad ng mga Lasalyano sa pagsusulat ng resume. Sa pamamagitan nito, nabigyang-pagkakataon din ang mga kalahok na mapatibay ang kanilang credentials na nakaangkla sa kanilang talento, kaalaman, at abilidad. 

Nagsilbing tagapamahala ng proyekto si Kaila Daguman at naging katuwang naman niya si Grazyna Ortilla sa pamumuno ng Resume-writing Workshop at si Migz Fernandez para sa LinkedIn 101 Workshop.

Pag-alpas sa mga balakid

Inilahad naman ni Dinsay ang mga suliraning kanilang naranasan sa pagsasagawa ng CLArong Career. Pagbabahagi niya, mas nahirapan silang makipag-ugnayan sa mga internal partner kompara sa mga external partner, ngunit nilinaw niyang nauunawaan niya ito. Paliwanag niya, “We’re in a time when many of our fellow students and even [the] faculty are being affected by the pandemic, so we understood why so many had declined.” 

Sa kabila nito, naniniwala pa rin silang matagumpay ang nasabing proyekto. “Based on the feedback, I think we will need to do more workshops like these. . . that will definitely focus on career-building opportunities for our batchmates,” paglalahad ni Dinsay. 

Ipinabatid naman ni Dinsay na hindi pa rin dapat mawalan ng pag-asa sa kabila ng nararanasang pandemya. Dagdag niya, nabibigyan ng pagkakataon ang mga Lasalyano na makapaghanda para sa hinaharap sa tulong ng mga programang tulad nito. “The pandemic has taken many things from us. But I’d like to think [that] it hasn’t taken away our future,” pagtatapos niya.