Frosh Welcoming 2021: Frosh in the Limelight

Para sa nakararami, isang nakatatakot na parte ng buhay ang pagtungtong sa kolehiyo. Dito magsisimula ang pagguhit ng istorya na maaaring magdikta ng kapalaran ng isang tao. Nakasalalay sa kanilang mga desisyon kung sigalot o ginhawa ang dulot nito sa hinaharap. Ito ang panahon kung saan maraming oportunidad para matuto ng mga bagong aralin at mapalalim ang pag-unawa sa mga kakayahan. Subalit, upang maisakatuparan ang layunin sa buhay, kinakailangan ang tibay at lakas ng loob, dedikasyong matuto, at tiwala sa sarili para sa ikauunlad sa buhay.

Sa pagpapatuloy ng nakagawiang tradisyon, malugod na inihahandog ng DLSU CSO, katuwang ang Facundo’s, Sole Provider Training Corp, Silvanas Las Piñas, at Universal Robina Corporation; Jack ‘n Jill Lush, Jack ‘n Jill X.O., Jack ‘n Jill Roller Coaster, at Nice & Natural ang Frosh Welcoming 2021: Frosh In The Limelight. Magbabalik ito ngayong Hunyo 14 hanggang Hunyo 19, 2021. Sa linggong ito, magbabahagi ng mga payo at kaalaman ang iba’t ibang Lasalyano na kabilang sa mga pangkat, grupo, at organisasyon sa Pamantasang De La Salle (DLSU). Naglalayong magsilbing gabay ang mga payo sa pakikipagsapalaran ng mga bagong Lasalyano sa buhay-kolehiyo at magpaalala na hindi sila nag-iisa sa kanilang paglalakbay. Magkakaroon din ng samu’t-saring aktibidad at mga pakulo upang ipagdiwang ang pagdating ng bagong henerasyong Lasalyano.

Patuloy ka pa rin bang nag-aalala sa iyong magiging buhay sa kolehiyo? Huwag kang mag-alala dahil makaaasa ka na pinag-isipang mabuti ang aming paghahanda upang makatulong sa mga ID 121. Tangkilikin at subaybayan ang DLSU CSO Frosh Welcoming 2021: Frosh In the Limelight! sa kanilang Facebook page sa www.facebook.com/DLSUFWARW at Instagram account sa www.instagram.com/dlsufw para malaman ang mga importanteng detalye tungkol dito.