Pagsisikap ng BLAZE2022 times sa pagkonekta ng mundo ng trabaho at laro


Sa propesyonal na industriya, mayroong paniniwala na magkaibang mundo at hiwalay sa isa’t isa ang trabaho at laro ng isang indibidwal. Dagdag pa rito ang paniniwalang maaari lamang makapili ng isa sa dalawang ito upang masabing matagumpay ang isang tao.

Bunsod nito, susubukin ng isang organisasyon mula sa Pamantasang De La Salle ang mga konseptong pumapalibot sa laro at trabaho sa pagnanais na ipakita ang kagandahan ng pagbalanse nito, sa proyektong tinatawag na BLAZE2022 Times: The Art of Work & Play.

Hangad ng BLAZE2022 Times: The Art of Work & Play na gumawa ng abenida para sa mga propesyonal sa hinaharap, na makita ang posibilidad ng pagkakaroon ng balanse sa buhay. Layunin ng dalawang linggong programa ang mabigyang-oportunidad ang mga kalahok sa iba’t ibang aktibidad at workshops na inihanda upang mapatunayan na matatamo ang tamang timpla ng trabaho at laro sa buhay ng isang propesyonal. Nahahati sa tatlong pangunahing aktibidad ang proyekto: 

Week of Work—First stop… #1 Work on Wall Street, Upper Manhattan!: nilalayon ng linggong ito na pagtuunan ng pansin ang pagiging huwaran ng propesyonal na may dangal sa kaniyang trabaho. Ninanais ng mga workshop na kasali sa programa na manumbalik sa mga  propesyonal ang kumpiyansa sa sarili at kanilang makamit ang mga tunguhin sa larangan ng kanilang trabaho. Nakatakda sa Agosto 13, 2021 (Biyernes) ang mga sumusunod na workshop:

  • Channeling Your Inner Charisma: The Fundamentals of Public Speaking (sa pagtatampok ni Toni Miranda)
  • Vantage Point Refocused: Managing your Personal Life (sa pagtatampok ni Carissa Lim)
  • Beginning Branches: Curating Connections and Building Networks (sa pagtatampok ni Mary Grace B. Marzan)

Week of PlayNext stop… #2 Central Play Avenue, Lower East Side!: sa ikalawang linggo, ninanais ng programang bigyang-pansin ang pagiging pagkamalikhain sa lente ng negosyo at iba pang karera. Layunin nitong ilarawan ang potensyal ng isang indibidwal sa kaniyang pagtamo ng tamang kombinasyon ng trabaho at laro upang mas mapabuti ang kaniyang mga kasanayan at karanasan sa buhay. Nakatalaga sa Agosto 20, 2021 (Biyernes) ang mga sumusunod na workshop:

  • On-The-Air: Professional Radio and Voice Acting 101 (sa pagtatampok ni Elizabeth Almonte (Dj Shai))
  • Redefining the Playing Field: Secrets Behind Effective Marketing Campaigns (sa pagtatampok ni Jim Jimenez)
  • Specula: Step into the Creative World of Tiktok (sa pagtatampok ni Adrian Cotoco and Jae Miranda)

Sa Culminating Night: Empire State of Work and Play, isang online synchronous live event, magkakaroon ng kaabang-abang na mga webinar, palaro, hamon, at raffles mula sa mga butihing sponsor ng kaganapang ito. Nakatuon ang programa sa dalawang magkaibigang naglilibot sa New York City bitbit ang hangaring ipakita ang mga nakahaing oportunidad para sa mga propesyonal sa pagkakataong matagumpay nilang nabalanse ang kanilang mga simbuyo, responsibilidad, at ginugusto sa buhay.

Interesado ka na ba sa iyong mga nabasa at handa nang malaman ang sining sa gitna ng trabaho at laro? Magparehistro na sa mga sumusunod na link:

Work Week (mula Agosto 9-12, 2021 ang pagpaparehistro): bit.ly/BLAZE2022Times-WorkonWallStreet-PreRegForms       

Play Week (mula Agosto 16-19, 2021 ang pagpaparehistro): bit.ly/BLAZE2022Times-CentralPlayAvenue-PreRegForm  

Culmi-Night (mula Agosto 9-19, 2021 ang pagpaparehistro): bit.ly/BLAZE2022Times-EmpireStateofWorkandPlay-PreRegForm     

Halina’t tuklasin ang lungsod ng walang katapusang posibilidad, kasama ang BLAZE2022 Times: The Art of Work & Play. 

Pub: Janette Calub