EDUK-AKSYON: First Day Fight, ikinasa sa Pamantasang De La Salle para sa tunay na ligtas balik-eskwela

  • Post category:Bayan
  • Post author:
Kuha ni Monique Arevalo

ISINULONG ng mga kabataan ng Pamantasang De La Salle (DLSU) ang kanilang mga panawagan sa pagkasa ng mobilisasyong “First Day Fight!” bilang paggunita sa unang araw ng pasukan, Setyembre 5. Bitbit ang mga plakard ng panawagan, nagtungo ang grupo ng mga progresibong kabataan sa Fidel A. Reyes St. upang itampok ang mga pangunahing interes ng sang-kaestudyantehan, partikular sa usaping edukasyon, tugon pangkalusugan, at anti-pasismong talakayan.  

Inalingawngaw ng grupong Anakbayan-Vito Cruz, DIWA Vito Cruz, Kabataan Partylist-DLSU, at La Salle Students for Human Rights and Democracy (LS4HRD) ang mga pangunahing panawagang itakwil ang mapaniil na tambalang Marcos-Duterte, ligtas na pagbabalik-eskwela, disimpormasyon, historikal na rebisyonismo, at ang laganap na pagpaslang sa mga Lumad. Matalas ding tinalakay at mariing kinondena sa itinanghal na programa ang napapanahong isyung kinahaharap ng mga estudyanteng kabataan, katulad ng tuition and other fees increase, Mandatory Reserve Officers Training Corps (ROTC), at red-tagging sa mga estudyante.

Hinalaw ang mga nabuong panawagan para sa “First Day Fight!” sa mahaba at malalim na konsultahan kasama ang mga estudyante-kabataan, pagsusuri sa kontemporaneong kalagayan, at masusing paglubog sa mga komunidad.

Banta sa kaligtasan

Inabante ng mga organisasyon ng progresibong estudyante-kabaatan ang panawagan hinggil sa tunay na ligtas na pagbabalik-eskwela, lalo na dahil idinaos na ang unang araw ng face-to-face na moda ng klase sa DLSU. Ayon sa huling tala ng Department of Health (DOH) nitong Setyembre 5, lumobo na sa 3,893,573 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa–parehong petsa sa unang araw ng pagbabalik-eskwela. 

Dahil dito, iniaakyat ng mga progresibong organisasyon ng mga estudyante-kabataan ang kanilang mga pagtatasa na dapat dinggin ng administrasyong Marcos-Duterte at maging ng unibersidad hinggil sa mga makataong hakbang na nararapat ipatupad sa kalagitnaan ng krisis-pangkalusugan. Ipinapagunita ng mga progresibong grupo ang kriminal na kapabayaan sa pagtugon sa krisis-pangkalusugan na nagluwal ng iba pang krisis, partikular sa edukasyon at ekonomiya na malubhang nagpapahirap sa mga mamamayan sa kasalukuyan.

Kaugnay ng pananalasa ng pandemya sa multi-sektoral na base ng ating mga pundasyong pang-ekonomiya, itinaas ng mga grupo ng kabataang-estudyante ang isyu hinggil sa 3% pagtaas ng matrikula at iba pang bayarin sa Pamantasan. Pinapasan pa rin hanggang ngayon ng mga mamamayan ang epekto ng kriminal na kapabayaan sa pagtugon sa pandemya sa porma ng kawalan ng trabaho, kakulangan sa pagkain at nutrisyon, pagtaas ng presyo ng mga batayang pangangailangan, at iba pa. Bunsod nito, hinihingi ng mga progresibong lider-kabataan sa mga institusyong pang-edukasyon na maging maluwag hinggil sa pagpapataw ng karagdagang singil sa matrikula at iba pang bayarin.

Ibinahagi naman ni Shenellyn Pineda ng LS4HRD sa Ang Pahayagang Plaridel na nilalayon ng mga progresibong kabataan na matutukan ang kalagayan ng isinusulong na kampanya para sa Ligtas na Balik Eskwela. Aniya, “. . . Hinihingi ng mga kabataan at estudyante na mabisang maipasakatuparan ang mga polisiyang pang-akademiko, pinansyal, at pang-kalusugan higit sa lahat.” Bunsod nito, nagsasagawa ang mga progresibong grupo ng kolektibong pagtatasa sa mga imumungkahing hakbang upang ipatupad ng administrasyon at ng Pamantasan.

Sa lagom ng pagsisiyasat ng progresibong grupo, nararapat na kalampagin ang awtoridad hinggil sa tunay na ligtas na pagbabalik-eskwela at puwersahin ang mga pamantasan na ibasura ang pagpataw ng dagdag-singil sa matrikula at iba pang mga bayarin. Bunsod nito, iminumungkahi nilang resolusyon ang isinalang na Safe Schools Reopening Bill ng Kabataan Partylist na sumasaklaw sa pagtitiyak ng pisikal na kaligtasan, pinansyal na seguridad, at demokratikong karapatan ng mga estudyante sa loob at labas ng eskwelahan. 

Pagtakwil sa pasismong pasakit

Sa pagkakaluklok muli ng isa na namang Marcos at Duterte, ani ng grupo na asahan muling mapanunumbalik at magpapatuloy ang tradisyon ng kanilang mga ama—tradisyon ng pamamaslang at pagtapak nang walang bahala sa batayang karapatan ng mamamayang Pilipino. 

“Hinaharap natin ang Mandatory ROTC, na siyang mas nakakapagdiin sa pagkondisyon sa kabataang Pilipino na okay lang, tama lang ang pamamasista ng paparating na rehimen. Dagdag pasakit at dagdag kahirapan ito sa kabataang Pilipino; hindi ito lapat sa kanilang kinakailangan sa kasalukuyan,” giit ni Tilda Oreta ng KPL DLSU.  

Sinalungat ng progresibong grupo ng kabataang mag-aaral ang mandatoryong ROTC sapagkat naniniwala sila na mayroong iba pang kagyat na pangangailangan ang mga estudyante-kabataan na higit na kailangang pagtuunan ng pansin. Dagdag pa rito, iginiit nilang mayroon pang ibang pamamaraan upang ikintal sa mga estudyante ang tunay na nasyonalismo at disiplina, na hindi minimilitarisa ang mga paaralan at maitatakwil ang kultura ng bulag na pagsunod. Inilapat din ng grupo ang naging kasaysayan ng katiwalian at institusyonal na karahasan na mismong naging dahilan sa pagbuwag nito sa primarya.

Kalagayan na mismo ang bumubuo ng kondisyon upang pandayin ng bawat kabataang Lasalyano ang kanilang politikal na kamulatan at transpormahin ang kanilang marubdob na kahabagan sa bayan upang makamit ang demokratikong pagkapantay-pantay para sa lahat ng mga mamamayang Pilipino. Hindi lamang nakakipot ang edukasyon sa mga sulok ng pamantasan bagkus maging sa paglubog sa mga komunidad sa kalunsuran at kanayunan. Isang mataas at dakilang tanaw ang pagka-kasangkapan sa ating mga natutunan sa paaralan upang ilaan sa paglilingkod para sa Diyos at para sa bayan.

Matapos ang ilang taon, nagbabalik na sa paaralan ang mga estudyante, ngunit mayroon pa ring banta sa kaligtasan at hindi lamang ito COVID-19. Nananatiling nasisindak ang mga mamamayan habang patuloy na umiiral ang kultura ng kawalang-pananagutan sa pagpaslang sa mga estudyante at sa hanay ng mga katutubo. Nariyan ang mga pasistang kamay na handang baluktutin ang kasaysayan sa hangganang inilalagay sa panganib ang kalayaang pang-akademiko sa pamantasan dahil hanggat mayroong mga pasistang pahirap sa masa at pabaya sa panawagan ng mamamayan, mananatiling hindi ligtas ang mga kabataang mag-aaral sa ilalim ng isang diktadurya. 

Ngunit sa kabila ng marahas na kalagayang ito, mayroon at mayroon pa ring mga hindi pangkaraniwang kabataan na mangangahas na tumungo sa lansangan at walang pag-iimbot na ilalaan ang kanilang mga natutuhan sa paaralan upang pandayin ang isang lipunang nagtatamasa ng makatarungang pagkakapantay-pantay at pangmatagalang kapayapaan.