First Day Fight: Pagtindig ng Kabataan Partylist Vito Cruz tungo sa abot-kayang edukasyon

Kuha ng Ang Pahayagang Plaridel

SINALUBONG ng isang kilos-protesta ang unang araw ng Ikalawang Termino ng akademikong taon 2022-2023 sa Pamantasang De La Salle, Enero 16. Sa pangunguna ng Kabataan Partylist Vito Cruz, isinulong ang mga panawagan laban sa pagtaas ng matrikula at sa nakaambang pagbabalik ng National Citizens’ Service Training (NCST) program.

Setyembre 2022 noong inanunsyo ang pagtaas ng matrikula para sa susunod na akademikong taong 2023-2024 dulot ng tuluyang paglobo ng inflation rate ng Pilipinas. Inaasahan ang 3% pagtaas sa kabuuang matrikula ng mga mag-aaral. Buhat nito, umani ng iba’t ibang reaksyon ang karagdagang bayarin sa matrikula sa mga organisasyon at sektor ng Pamantasan. 

Inilatag ng Kabataan Partylist ang Four-Point Archer’s Aims na naglalayong isulong ang kaligtasan, kalidad, at aksesibilidad ng edukasyon, pagpapatuloy ng academic easing na polisiya, pagtutol sa pagtaas ng matrikula at karagdagang bayarin, pagtanggol sa kalayaang pang-akademiko, at pagtuligsa sa mandatoryong Reserve Officers Training Corps na programa. Sinubukang pigilan ng mga guwardiya ang protesta alinsunod sa kanilang tungkulin na panatiliin ang kaligtasan sa Pamantasan. Kalaunan, pinahintulutan din ang mga estudyante at agarang sinimulan ang demonstrasyon sa harap ng pamayanang Lasalyano.

Layunin ng Pamantasan

Iniuugat ng Kabataan Partylist sa paglobo ng inflation rate ang tiyak na pangangatwiran sa pagpapanatili ng matrikula. Panawagan ng mga Lasalyano ang pagbabasura ng karagdagang mga bayarin at pagpapalawak ng mga iskolar sa Senior High School. Gayundin, kanilang isinulong ang pagtutol sa NCST sapagkat salungat ito sa prinsipyo ng kalayaang pang-akademiko at magtatanim lamang ito ng takot at karahasan. 

Iginiit ni Mark Cachero, isang kinatawan ng Kabataan Partylist Vito Cruz, ang pagtaliwas ng pagtaas ng matrikula sa prinsipyong “Zeal for Service” na saligan sa pagkakakilanlan ng isang Lasalyano. Tindig ni Cachero na ang Pamantasan ang dapat manguna sa pagpapaabot ng tulong at pagsusulong ng karapatan ng mga estudyante sa panahon ng pagsubok. Nanawagan siya sa bawat Lasalyano na lagdaan ang mga petisyon, sagutan ang mga sarbey, at sumali sa Kabataan Partylist. “Live Jesus in our hearts forever as we struggle,” panalangin ni Cachero.

Pangangalampag ng pamayanang Lasalyano

Sa gitna ng umiiral na krisis pang-ekonomiya sa daigdig, masidhing tinututulan ng Kabataan Partylist Vito Cruz ang pagtaas ng matrikula sa Pamantasan. Kinapanayam ng Ang Pahayagang Plaridel si Elsa*, estudyante mula sa Kolehiyo ng Malalayang Sining at kasanib ng Kabataan Partylist, at inihayag niyang hindi makatarungan na salubungin sa unang araw ng pasukan ang anunsyong pagtataas ng matrikula. 

Ayon kay Elsa*, nagmula ang Archer’s Aims sa serye ng mga konsultasyon hinggil sa kasalukuyang kinahaharap ng mga estudyante. Nabibigyan ng konkretong direksyon ang kanilang mga hinaing sa pamamagitan ng Archer’s Aims kalakip ang paglalagda sa mga petisyon, at pakikibahagi sa mga diskurso kasama ng University Student Government at administrasyon.

Bagamat may kakayahang pinansyal ang karamihan ng estudyante sa Pamantasan, hindi maikukubling magkakaiba ang sitwasyong pinagdadaanan ng bawat isa at mayroon pa ring mga estudyanteng hindi kayang pasanin ang ipapataw na karagdagang bayarin. Kaduda-duda rin umano ang paglalaanan ng humigit-kumulang Php35 milyon na makukuha ng Pamantasan sa pagpapatupad ng karagdagang matrikula. 

Hindi rin sinasang-ayunan ni Elsa* ang panukalang batas na NCST na mayroong mandatoryong pagsasanay pang-militar para sa mga estudyante. Kagyat na pagtutol dito ang tugon niya sapagkat nakalusot na ito sa Kongreso at patuloy ang pagratsada nito sa Senado. Inaalala niya ang karagdagang gastusin para sa mga estudyante sa mandatoryong pagsasanay. Kabuhol ng tumataas na presyo ng mga bilihin, matrikula, at karagdagang gastusin dala ng NCST, patuloy na bumibigat ang kalbaryo ng mga estudyante. 

Iginiit ni Elsa* na mahalagang isulong ng pamayanang Lasalyano ang ganitong mga hinaing sapagkat karapatan ito ng mga estudyante. Mula sa mga layunin ng Archer’s Aims, priyoridad ang pagtutol sa pagtaas ng matrikula lalo na at ipapasa ng Pamantasan ang naturang layunin sa Commission on Higher Education pagsapit ng Marso. 

“Ang Lasallian students, kaya nilang tumindig outside ng privilege nila–na mayroon tayong lahat. [Naniniwala ako] Na kaya nilang lumaban hindi lang para sa kapwa estudyante, kung hindi na rin sa buong bayan,” panawagan ni Elsa*.

Sa muling pagbabalik ng mga face-to-face na klase, samu’t saring problema ang pasanin ng mga estudyante. Sa halip na unahin ang karagdagang gastusin sa paaralan, nararapat na bigyang-pansin ang pagpapatibay ng ligtas, dekalidad, at abot-kayang edukasyon. Kailangan ng suporta at hindi patulog na pagpapalubha ng sitwasyon ang kabataan bilang pangkat na matagal nang nasasadlak sa sektor ng edukasyon.

* hindi tunay na pangalan