Paghalal ng bagong chief legislator at mga pinuno ng kapulungan, itinampok sa unang sesyon ng LA

PORMAL NA ITINALAGA si Sebastian Diaz, CATCH2T25, bilang bagong chief legislator sa unang espesyal na sesyon ng Legislative Assembly (LA) sa pangunguna ni University Student Government President Alex Brotonel sa Bro. Connon Hall, Enero 25. Iniluklok din ang mga bagong minority at majority floor leader ng kapulungan.

Hinikayat sa sesyon ang mga bagong kinatawan ng LA na bigyang-priyoridad ang mga pangangailangan ng mga kapwa nila estudyanteng Lasalyano. Patataasin din ang antas ng pakikipag-ugnayan ng Office of the Chief Legislator (OCL) sa iba’t ibang yunit at organisasyon sa loob at labas ng Pamantasan upang mas maging produktibo at makasabay sa mga pagbabago.

Plano ng bagong pinuno

Sinimulan ang proseso ng pagtatalaga sa pagbibigay ng pagkakataon kay Diaz na ilatag ang kaniyang mga plano sakaling mahalal bilang chief legislator. Kabilang sa mga ito ang pagsasagawa ng mga transparency report upang masigurong mayroong pananagutan ang mga kinatawan ng LA. Dagdag pa rito, nais niyang pagtuunan ng pansin ang mga pangangailangan at mungkahi ng mga Lasalyano tulad ng pagrebisa sa pamantayan ng Latin honors.

Bibigyang-kapangyarihan din ni Diaz ang kaniyang platapormang Policy Recommendation System na hihimukin ang mga kinatawan na mayroong mga simpleng mungkahi na lumikha ng konkreto at makabuluhang mga panukala. Samantala, pananatilihin niya ang LA vault upang mapakinabangan pa rin ang mga panukalang hindi pa maaaring isakatuparan.

Ilalakip din ang Sector Review System upang mapabuti pa ang Legislative Assembly Policy System na isinakatuparan ni Francis Loja, EXCEL2023 at dating chief legislator, sa kaniyang panunungkulan. Bibigyang-pagkakataon nito ang mga tagapagtaguyod ng bawat resolusyong makakuha ng opinyon mula sa iba’t ibang sektor o yunit ng Pamantasan.

Bunsod nito, itinaas ni Loja ang isyu ukol sa pagpapahaba ng panahong nakalaan para sa konsultasyon. Aniya, mayroong mga resolusyong kinakailangang agarang maisulong at maipakita sa kapulungan. Samakatuwid, maaaring mapatagal ng naturang plano ang prosesong ito. Tiniyak naman ni Diaz na magkakaroon ng malinaw na pamantayan upang hindi ito maging sanhi ng pagkaantala sa mga proseso ng LA.

Hihikayatin din sa panunungkulan ni Diaz ang pakikipag-ugnayan sa iba’t ibang organisasyong nakatuon sa pambansang usapin tulad ng Office of the Vice President for External Affairs, Committee on National Issues and Concerns, Office of Student Leadership Involvement, Formation and Empowerment, at La Salle Students for Human Rights and Democracy. Ikokonsidera na rin ang pakikiisa sa mga kapisanang hindi kinikilala ng Pamantasan, ngunit walang nabanggit na organisasyon para dito.

Siniyasat din ni Didi Rico, 74th ENG, ang planong pagpapaigting sa sistema at pagsusulong ng mas produktibong LA. Nilinaw naman ni Diaz na hindi niya babaguhin ang sistemang ipinatutupad sa LA mula sa nakaraang akademikong taon, bagkus rerepormahin lamang ito tungo sa mas inklusibo at progresibong pamamalakad. “What we’ve done before, we’re going to be doing that same thing. We will just include more sectors, more voices in policy making,” pagalahad niya.

Tiniyak niya sa kaniyang talumpati na magkakaroon ang Pamantasan ng OCL na maninindigan para sa mga estudyante. Pahayag niya, “I cannot promise unity. What I can assure is that you will have an OCL that gives direction, that stands by you, and with you for a student-centered Legislative Assembly” 

Sa botong 15 for, 0 against, at 9 abstain, opisyal na na inihalal si Diaz bilang bagong chief legislator.

Panibagong liderato ng kapulungan

Nahati sa dalawang kapulungan ang mga kinatawan ng LA ayon sa kanilang naging boto sa pagtatalaga kay Diaz bilang chief legislator. Binuo ng mga bumoto ng abstain ang minority floor, samantalang binuo naman ng mga bumoto ng for ang majority floor.

Kabilang sa minority floor sina Rico; Loja; Mikee Gadiana, EXCEL2024; Chedrin Tan, BLAZE2022; Ina Peñaflor, BLAZE2023; Lana Santos, CATCH2T24; Simon Kabilang, CATCH2T26; Alijaeh Go, 76th ENG; at Ysa de Mesa, FOCUS2019. 

Nakatanggap ng nominasyon si Gadiana, bilang pinuno ng minority floor. Pagbabahagi niya ng kaniyang plataporma, “My vision for the minority floor is to bridge service and sustainability. . . We can do so through three pillars: progress, representation, and empowerment.”

Nais isulong ni Gadiana ang Anti Red-Tagging Policy at rebisyon ng Student Services Manual. Aniya, mahalaga ang mga programang ito upang mapangalagaan ang ating konstitusyonal na karapatan at mapanatiling makabuluhan ang manual sa gitna ng mga pagbabago sa Pamantasan. 

Bukod pa rito, inilatag din ni Gadiana ang pangangailangang aralin muli ang implementasyon ng Safe Spaces Policy, magpanukala ng mga programang konektado sa pangangalaga ng kalikasan, at magmandato ng mga town hall meeting para sa mga isyung sektoral at pambansa. Iniluklok si Gadiana bilang pinuno ng minority floor sa botong 8-0-0. 

Binuo naman ang majority floor nina Raphaela Tan, 75th ENG; Michelle Engbino BLAZE2024; Cristina Erquiaga, BLAZE2025; Marianne Era, FAST2020; Isaac Armogenia, FAST2021; Cedric Bautista, FAST2022; Iñigo Salgado, 77th ENG; Bhianca Cruz, EXCEL2025; Alexa Liwag, FOCUS2021; Mikaela Rabacca, FOCUS2022; Jheraldo Salmasan, EDGE2020; Chloe Almazan, EDGE2021; Liegh Entila, EDGE2022; at Eka Garcia, LCSG.

Nanomina naman si Tan bilang pinuno ng majority floor. Siniguro niyang hindi mananatiling pangarap lamang o mga sulat sa papel ang mga panukala, subalit mga lehitimong polisiya na ipatutupad sa Pamantasan. Dagdag pa rito, nais din niyang bawasan ang burukrasiya sa paghahatid ng serbisyo sa mga Lasalyano. 

Binigyang-pokus din ni Tan ang isyu ng red-tagging sa mga estudyante sa ilalim ng Student Media Office. Bunsod nito, isinusulong niya ang Campus Journalism Act na layong siguruhin ang kaligtasan ng mga estudyanteng mamamahayag at protektahan ang malayang pamamahayag. 

Isinusulong din ni Tan ang mas inklusibong polisiya para sa lahat ng sektor sa Pamantasan. Isa sa mga ipinapanukala niya ang PWD Bill na pagtutuunang-pansin ang pangangailangan ng mga taong may kapansanan sa pamamagitan ng pagbubuo ng mga express lane, pagtatalaga ng priyoridad sa mga upuan, at pagkakaroon ng hiwalay na paradahan ng mga sasakyan. Pagwawakas ni Tan, “My vision for my floor is to lead with the students for a better reality.” Nagwagi si Tan bilang pinuno ng majority floor sa talang 15-0-0.

Hindi nakadalo sina Keil Finez, CATCH2T23, at Aeneas DR Hernandez, EXCEL2022, sa unang sesyon ng LA. Gayunpaman, itatakda ang kanilang floor sa susunod na mga linggo sakaling makadalo na sila sa sesyon.

Pinahapyawan din ni Diaz ang planong pagsasagawa ng susunod na sesyon ng LA sa hybrid na moda upang makadalo ang iba pang kinatawan mula sa Laguna. Dagdag pa rito, sisimulan na rin ang pagbuo ng Legislators Exam na inaasintang maisasagawa nang face-to-face sa Pebrero.