Salaysay ng kasaysayan ng mga nakakita, nakarinig, at nakaranas: Mga kuwentong isinilang sa LS Hall

Likhang-sining nina Sofia Marie Trajano at Karl Vincent Castro Sa likod ng mga pangungusap na nakasalaysay sa bawat pahina ng isang nobela, mayroong kasaysayang pilit na pinakakawalan at ipinipinta. Saksi…

Continue ReadingSalaysay ng kasaysayan ng mga nakakita, nakarinig, at nakaranas: Mga kuwentong isinilang sa LS Hall