FAQS

Maaari ba akong mag-apply?

Kung isa kang undergraduate na estudyante ng Pamantasang De La Salle na naghahangad magserbisyo para sa pamayanang Lasalyano, bukas ang Ang Pahayagang Plaridel (APP) para sa’yo. Inaanyayahang sumali sa APP ang mga Lasalyano mula sa mga kampus ng Laguna at Manila.

Pwede ba akong sumali kahit hindi ako mahusay mag-Filipino?

Oo naman! Walang pinipiling wika ang katotohanan. Mayroon ding mga seminar ukol sa balarila at ortograpiyang Filipino ang APP para mahasa ang ating kahusayan dito.

Kailangan bang may karanasan na ako sa pamamahayag bago sumali?

Hindi kinakailangang mayroon kang karanasan sa pamamahayag para sumali sa APP. Bukas ang Pahayagan para sa lahat ng Lasalyanong nais tuklasin ang katotohanan.

Ano ang mga aasahan ko sa paglahok ko sa organisasyong ito?

Sakaling matanggap ka sa APP, ilan sa mga magiging tungkulin mo ang:

  • Lumahok sa mga programa ng APP, gaya ng mga buwanang pagpupulong at ng Para sa Bayan at Lasalyano (BayLayn) 2022.
  • Magsulat ng mga makabuluhang artikulo na makapaglilinang sa kaisipan ng pamayanang Lasalyano (para sa mga manunulat).
  • Makapagpahayag gamit ang mga retrato, dibuho, at iba pang awtput na makatutulong sa paglalarawan ng realidad sa Pamantasan (para sa mga teknikal na staffer).
Maaari ba akong sumali kahit miyembro ako ng USG?

Naninindigan ang APP sa pagiging isang independiyenteng Pahayagan na walang pinapanigan. Bunsod nito, hindi pinahihintulutan ng APP na maging bahagi ang mga miyembro nito ng anumang politikal na partido sa Pamantasan o maging parte ng executive committee ng anumang yunit ng University Student Government (USG). Gayunpaman, pinahihintulutang sumali sa APP ang mga may posisyon sa USG na hindi hihigit sa chairperson o katumbas nito.

Maaari ba akong sumali kahit miyembro ako ng ibang SMG?

Pwedeng-pwede! Kaisa ang APP ng iba pang Student Media Group sa pagkamit ng malayang pamamahayag. Tiyakin lamang na kakayanin ng iyong oras na gampanan ang mga trabaho sa mga organisasyong iyong kinabibilangan.

May pandemya kasi, nakakatakot sumali baka magkaroon ng face-to-face covers.

Bagamat maraming oportunidad ang APP para sa naghahangad ng face-to-face covers, hindi ito pinipilit sa mga estudyanteng mamamahayag upang pangalagaan ang kapakanan ng bawat miyembro ng Pahayagan.

Naiimbitahan din ang APP sa maraming seminars, workshops, at iba pang aktibidad sa loob at labas ng Pamantasan na isinasagawa nang online. Kaya naman, hindi mo na kailangang mangamba pa!


Para sa iba pang katanungan, maaaring magpadala ng mensahe kay [email protected]


Ang Ang Pahayagang Plaridel (APP) ay naglalayong itaas ang antas ng kamalayan ng mga Lasalyano sa pamamagitan ng pagtalakay ng mga usaping pangkampus at panlipunan. Naniniwala itong may konsensya at mapanuring pag-iisip ang mga Lasalyano, kailangan lamang na mailantad sa kanila ang katotohanan. Inaasahan ng Plaridel na makatutulong ito sa unti-unting pagpapalaya sa kaisipan ng mga mag-aaral tungo sa kanilang pagiging mapagmalasakit na mamamayan. Sa pamamagitan ng paggamit ng sariling wika, nananalig ang Plaridel na maikintal sa puso at isipan ng mga Lasalyano ang tunay na diwa ng pagiging Pilipino.


Muling magbubukas ang pintuan ng APP para sa mga nagnanais tuklasin ang mundo ng katotohanan. Tatagal mula Setyembre 28 hanggang Oktubre 1, 2022 ; Oktubre 3 – 5, 2022, ang pagtanggap ng aplikasyon. Huwag palampasin ang oportunidad na maging bahagi ng opisyal na pahayagang pangmag-aaral ng Pamantasang De La Salle.

Pindutin lamang ang #APPlyNa button sa ibaba upang masimulan ang iyong paglalakbay sa APP.