Sinsilyong pagbabago: Pagsipat sa kalbaryong tugon ng gobyerno sa implasyon

Sinsilyong pagbabago: Pagsipat sa kalbaryong tugon ng gobyerno sa implasyon

Habang patuloy ang paglipas ng panahon, kasabay nito ang paglubha ng mga pasanin ng mga Pilipino sa kanilang pang-araw-araw. Ramdam ng karamihan ang pagtaas ng gastusin mula sa pagkain at tubig maski sa transportasyon, gasolina, at kuryente. Bagaman bumaba ang antas ng implasyon ng Pilipinas mula sa 8.7% noong Enero hanggang 6.6% nitong Mayo, batay […]
DigiReady ka na ba? Kolektibong aksiyon ng ASEAN sa pagtatag ng digital literacy, tinalakay

DigiReady ka na ba? Kolektibong aksiyon ng ASEAN sa pagtatag ng digital literacy, tinalakay

ISINULONG ng DigiReady Philippines: Campus Edition sa programang “BEYOND THE SCREEN: Igniting Collective Action for a Digitally Empowered Society” ang adbokasiyang palawigin ang digital literacy sa mga bansang bahagi ng Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Hunyo 11. Sinimulan ni Dr. Piti Srisangnam, executive director ng ASEAN Foundation, ang programa sa pagbibigay ng pambungad na […]
EDSA 37: Pagbabalik-tanaw sa kasaysayan ng pagpiglas laban sa diktadurya

EDSA 37: Pagbabalik-tanaw sa kasaysayan ng pagpiglas laban sa diktadurya

UMANIB ang Pamantasang De La Salle (DLSU) sa malawakang pagkilos upang gunitain ang ika-37 anibersaryo ng mapayapang EDSA Revolution, Pebrero 20 hanggang 25. Inilunsad ng Pamantasan ang iba’t ibang aktibidad upang buhayin ang diwa ng makasaysayang pagpiglas ng mga tanyag na Lasalyanong martir sa panahon ng Batas Militar at ikinasa ang programang  “Mula sa Dilim: […]
COSMOS: An OPM Festival—pag-indak sa himig ng ligtas, malaya, at inklusibong lipunan

COSMOS: An OPM Festival—pag-indak sa himig ng ligtas, malaya, at inklusibong lipunan

IKININTAL ng University of the Philippines Junior Marketing Association ang mga adbokasiyang pagpapalaya sa kasarian at ligtas na mga espasyong malaya mula sa anomang porma ng diskriminasyon sa ginanap na Cosmos: An OPM Festival A Benefit Concert for Sexual and Reproductive Health Rights, Pebrero 18. Nagtanghal sa naturang konsiyerto ang 20 banda at nagbigay ng […]
COSMOS: An OPM Festival— paghiraya sa sansinukob ng musika, likha, at adbokasiya

COSMOS: An OPM Festival— paghiraya sa sansinukob ng musika, likha, at adbokasiya

SUMILIP muli ang kislap ng University of the Philippines Junior Marketing Association (UP JMA) sa paghahandog ng Cosmos: An OPM Festival na gaganapin sa Sunken Garden ng University of the Philippines Diliman sa Pebrero 18. Matapos ang dalawang taon na pagpapaliban dulot ng pandemya, muling sinikap ng UP JMA na maghandog ng malawakang pagtatanghal upang muling […]