Eleksyon 2022 Koalisyon: Magparehistro. Bumoto. Para sa Bukas Natin, inisyatibang sama-samang itinaguyod ng iba’t ibang grupo

INILUNSAD ang “Eleksyon 2022 Koalisyon: Magparehistro. Bumoto. Para Sa Bukas Natin,” isang koalisyong binubuo ng 29 na organisasyon mula sa private sectors, civil society, community organizers, religious groups, youth-oriented civic…

Continue ReadingEleksyon 2022 Koalisyon: Magparehistro. Bumoto. Para sa Bukas Natin, inisyatibang sama-samang itinaguyod ng iba’t ibang grupo

#Women2021 – Women and Film: Relasyon ng pelikula sa estereotipong pananaw sa kababaihan, tinalakay ng SPARK PH

ITINAMPOK ng Samahan ng mga Pilipina para sa Reporma at Kaunlaran (SPARK) Philippines ang maikling pelikulang “Voices from the Sidelines” nina Lyka Gonzalez at Pau Villanueva, ukol sa buhay nina…

Continue Reading#Women2021 – Women and Film: Relasyon ng pelikula sa estereotipong pananaw sa kababaihan, tinalakay ng SPARK PH

Kapangyarihan ng kababaihan, simbolo ng katatagan: Talakayan ukol sa karapatan ng kababaihan sa pagboto, pinangunahan ng DLSU at SSC Manila

BINIGYANG-TUON sa talakayang Usapang Babae, Usapang Botante: A Forum on the Women's Vote ang karapatan ng kababaihan na bumoto, kaugnay ng pagdiriwang ng buwan ng kababaihan. Inilunsad ang nasabing talakayan…

Continue ReadingKapangyarihan ng kababaihan, simbolo ng katatagan: Talakayan ukol sa karapatan ng kababaihan sa pagboto, pinangunahan ng DLSU at SSC Manila

Kanlungan ng katatagan at kahusayan: Gampanin ng kababaihan sa pamamahagi ng bakuna kontra COVID-19, tinalakay ng SPARK PH

INILANTAD ng Samahan ng mga Pilipina para sa Reporma at Kaunlaran (SPARK) Philippines ang kasalukuyang kalagayan ng diskriminasyon sa kasarian at isyu ng estereotipong pag-iisip ng komunidad sa kababaihan, sa…

Continue ReadingKanlungan ng katatagan at kahusayan: Gampanin ng kababaihan sa pamamahagi ng bakuna kontra COVID-19, tinalakay ng SPARK PH

Laban Juana: Partisipasyon ng kababaihan sa politika, binigyang-tuon ng SPARK PH

TINULDUKAN ng mga tagapagsalita sa talakayang Political Participation: Women and Governance ang estereotipong pagkakakilanlan ng kababaihan sa larangan ng politika, sa pangunguna ng Samahan ng mga Pilipina para sa Reporma…

Continue ReadingLaban Juana: Partisipasyon ng kababaihan sa politika, binigyang-tuon ng SPARK PH

Pagpapalakas sa katayuan ng kababaihan, tinalakay sa #SheEmpowers webinar ng JRHA

Banner mula sa SSC Manila - Junior Restaurateurs and Hoteliers’ Association IBINIDA ang samu’t saring kuwento ng pagpupursigi ng kababaihan sa iba’t ibang industriya sa #SheEmpowers: Making HERstory webinar na…

Continue ReadingPagpapalakas sa katayuan ng kababaihan, tinalakay sa #SheEmpowers webinar ng JRHA