#BrotherInfluencer: Sinag na nagmumula sa abitong itim at kuwelyong puti

Kuha ni Adrian Teves Nananahan sa kaibuturan ng mga puso ng tao ang munting layong dahilan ng pag-iral—binigyang-impluwensiya nito ang mga sariling desisyon pati ang pagbibigay ng inspirasyon sa iba.…

Continue Reading#BrotherInfluencer: Sinag na nagmumula sa abitong itim at kuwelyong puti

Pagkakapantay-pantay na sambit ng wikang nag-uugnay

Dibuho ni Lance Yurik Cadoy Bumubuo. Nakapag-iisa. Ganito mailalarawan ang wikang Filipino sa gitna ng progresibong paglaganap nito sa kasalukuyang panahon. Maituturing ito bilang simbolo ng malayang nasyon at instrumento…

Continue ReadingPagkakapantay-pantay na sambit ng wikang nag-uugnay